Ordlista Bingohall

Här presenterar vi några av de allra vanligaste uttrycken man använder på en bingohall. Med dessa korta förklaringar tror vi att du kommer känna dig mycket säkrare när du ska spela första gången.

 

Bingobricka

Detta är den ”lott” man spelar på. En bingobricka köper man till det spel man vill vara med på och det är på den som du kan få bingo. Den klassiska formen av bingobricka ser ut på det viset att det är en papperslapp eller hårdare material. På den är det ett rutmönster på fem gånger fem rutor och i rutorna finns det förtryckta nummer. Dessa nummer är framslumpade mellan ett och sjuttiofem. Totalt finns det tjugofem nummer på en bricka, överst på brickan står det alltid B I N G O det är för att man lättare ska kunna se om man har det nummer som ropas ut. Det är nämligen så fiffigt att om du har ett nummer mellan ett och femton så finns det alltid under bokstaven B. Ett nummer mellan sexton och trettio finns alltid under bokstaven I och så vidare. Därför ropar även bingoutroparen alltid upp en bokstav framför numret.

Bingobricka

Bingopenna ”Duttpenna”

För att få bingo och vinna spelet så ska du ju få fem markerade rutor i rad på din bingobricka. Då gäller det att ha en penna att markera med, alltså en bingopenna, även kallad duttpenna. Man kan väl använda en vanlig penna, tänker du kanske men det är inte riktigt så enkelt. Det måste gå fort och vara behändigt att markera. Har man många brickor måste det nästan vara en riktigt specialpenna som kallas Daub&Ink. De kriterier som finns för en bingopenna är följande; det ska var lätt att markera, den får inte täcka siffrorna, den får inte vara otydlig. En specialpenna som Daub&Ink har alla dessa egenskaper samt att den är extremt enkel att markera med.

Bingoutropare

Detta är den person i en bingohall som drar och ropar ut numren i spelet. Bingoutroparen har en av de viktigaste rollerna i en bingohall. Han eller hon ska ta hand om spelarna tillsammans med värdarna och dra de nummer du kan vinna på. Det är oftast även bingoutroparen som sätter upp de dragna numren på en presentationstavla eller lägger upp dem på skärmen så att alla kan se. Det är en viktig del eftersom att då kan alla extrakolla sina brickor och verkligen hänga med i spelet.

 

Duttpenna